KU KAN

KU KAN Art Works

1/

TAKASHIMA Artist in Residence 2015

Installation
WORKS

TAKASHIMA Artist in Residence 2015 @長崎県 高島

Ko Maeda,Kouseki Ono,Takashi Nakajima,Shotaro Yoshino,Taiki Kusakabe